095652
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
65
58
385
94881
896
2663
95652

Your IP: 192.168.2.69
2021-05-13 23:01

บริการของสำนักงาน

 

รับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้องของลูกจ้าง
ให้คำปรึกษาปัญหาและข้อกฏหมายด้านแรงงาน
รับแจ้งการดำเนินการตามกฏหมาย เช่น แจ้งการใช้แรงงานเด็ก การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ
ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทแรงงาน แก้ไขความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
รับแจ้งการประสบอันตรายจากการทำงาน
ให้บริการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
ให้บริการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
ให้บริการกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
ช่วยเหลือลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น