สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา

หน้าหลักเว็บไซต์ arrow แบบแจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (แบบ คร.2)
แบบแจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (แบบ คร.2)
Mambo Template Supplied by Netshine Software Limited